خوشبختانه نسبت به چند سال پیش تعداد وبلاگهایی که در مورد مهاجرت مینویسند بیشتر شده. منهم سعی میکنم بنویسم ولی متفاوت. مدل خاص خودم. شاید کسی استفاده کرد.


۱۳۹۰ دی ۱۶, جمعه

موندم آیا اگه من مجرد بودم... اگه من قرار بود برم بلاد خارجه.. اگه من قرار بود هم خونه ای داشته باشم...
۱- آیا من میتونستم این موجود رو -هم خونه ای- تحمل کنم؟
۲- آیا من میتونستم بدون رودربایستی بگم خانوم یا آقا ولوم صداهای مربوط به خودت رو بیار پایین؟ نظافت رو در مورد فلان چیز رعایت کن؟ دیر نیا زود نرو؟ یا من میخوام دیر بیام قفل نکن در رو؟ یا هر زهرمار دیگه؟
یعنی خیلی هم توش نموندم... خودم میدونم که نمیتونستم.... 

هیچ نظری موجود نیست: