خوشبختانه نسبت به چند سال پیش تعداد وبلاگهایی که در مورد مهاجرت مینویسند بیشتر شده. منهم سعی میکنم بنویسم ولی متفاوت. مدل خاص خودم. شاید کسی استفاده کرد.


۱۳۹۱ بهمن ۳۰, دوشنبه

آدم ترسویی ام...
میترسم واقعیت رو بگم... از سیاست فراری ام چون میترسم... از نقد فراری ام چون میترسم... از شهرت فراری ام چون میترسم... از موقعیت های عالی فرار میکنم چون ترسو هستم.
این روزها به این فکر میکنم که دیگران چی هستن که به من میگن بی پروا... که فکر میکنن من رک هستم... که به نظر میاد هرچی میخوام میگم و تا مرز زیر پا گذاشتن ادب و خط قرمزها پیش میرم....
جدی بقیه کی هستن؟

۱ نظر:

ویدا گفت...

بقیه رو نمی دونم اما تو آنی خودمی .