خوشبختانه نسبت به چند سال پیش تعداد وبلاگهایی که در مورد مهاجرت مینویسند بیشتر شده. منهم سعی میکنم بنویسم ولی متفاوت. مدل خاص خودم. شاید کسی استفاده کرد.


۱۳۹۱ آذر ۱۸, شنبه

آشنا نخونه

دیدم در هر صورت آشنا میخونه و جدی نمیگیره هشدار ما رو همه رو delete کردم.