خوشبختانه نسبت به چند سال پیش تعداد وبلاگهایی که در مورد مهاجرت مینویسند بیشتر شده. منهم سعی میکنم بنویسم ولی متفاوت. مدل خاص خودم. شاید کسی استفاده کرد.


۱۳۹۱ مهر ۱۲, چهارشنبه

امروز کلی ظرف و ظروف پاکسازی کردیم... کلی از این شیشه ای خوشگلا که بهشون دروغکی میگن کریستال .
گفتم چه خوب که میرم یه جایی که مجبور نیستم محض احترام به مهمون از این چیزا بچینم...
سنگین و جاگیر...
چقدر اینجا مجبوریم به دورو بودن؟
تو به من اجازه بده خودم باشم... اگه نبودم اونوقت بزن تو سرم بگو دو رو!!!!

بزرگترین لذت زندگی اینه که خودت باشی... که به بهانه های مختلف از این لذت  محرومیم!

هیچ نظری موجود نیست: